Bli med på Borgleden fra svenskegrensen til Oslo 17-28. august 2024

27.05.2024

Borgleden gjennom Østfold og Akershus ligger som et vakkert perlekjede gjennom et variert og frodig kulturlandskap.

Tiden er kommet for å invitere med sentrale folk fra kirke, kultur og samfunnsliv langs leden til å joine en dag, to eller tre - men gjerne inklusiv en overnatting. Refleksjon og samtale er en viktig del av å være på "veien" over litt tid. Slitne kropper, en pust i bakken, et godt måltid, summende prat - og lyden av stillhet - er en god miks for kjenne etter hva det hele dreier seg om. 

Vi må løfte opp sammen rikdommen i pilegrimsleden som vår felles tusenårige kulturvei - hvor mennesker gjennom tidene har søkt etter sjelefred og naturglede. Det er ikke bare filosofen Søren Kirkegaard som har "gått seg" til sine beste tanker - det er en erfaring mange har opplevd er sant. En måte å "bevege seg videre" når noe har stagnert - eller trenger en ny start - et nytt perspektiv. Join the forces!

Gjennom et variert og frodig kulturlandskap kan du oppleve Borgleden fra riksgrensen i Halden, gjennom Østfold og helt inn til Oslo. Borgleden byr på skog- og kulturlandskap, den går gjennom byer og tettsteder og noen etapper går langs kystlinjen. Borgleden egner seg både for dagsetapper og langvandring.

På Borgleden kan man velge overnatting og bespisning på små – og store gårder, hotell i byene eller en leilighet/hytte på en campingplass.
På denne turen velger vi en miks av ulike steder og standarder for overnatting. Fra hotell til gapahuk, og alt i mellom:) 

Langs leden kan du se idylliske tettsteder, gårdsbruk, middelalderkirker, herregårder og flere museer samt tallrike kulturminner fra jernalder og bronsealder. 

Lørdag 17 - Mandag 19 august   

Elgåfoss - Berg kirke ca 4,8 mil

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen

Dag 1 : Lørdag 17 : 22 km

Elgåfoss-Bakke camping

Fra Elgåfoss til Bakke. Turen starter like ved riksgrensen til Sverige, i en led med dype historiske røtter både fra eldgammel og til nyere tid. Ved fossen kan man se rester av gamle Saga husmannsplass fra 1859, med tømmerdrift, sag og mølle.

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen

Dag 2 : Søndag 18 : 21 km

Bakke - Halden 

Fra Bakke til Fredriksten festning. Første del av turen befinner du deg på Kyststien i et området preget av stein- huggervirksomhet. Langs denne leden ble det i 2014 funnet et lite kamskjell- symbol i bly fra tidligere pilegrimer.

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen

Dag 3 : Mandag 19 : 5 km

Halden - Berg kirke

Fra Immanuels kirke Halden til Berg middelalderkirke. Turen går fra sentrum og over elven Tista. Leden går videre gjennom trivelig gammel bebyggelse, forbi Rød Herregård og opp til landbruksområdet Berg.

Tirsdag 20 - Torsdag 22 august 

Berg kirke - Råde ca 5,5 mil

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen (vi går fra Berg og litt lenger)

Dag 4 : Tirsdag 20 : 15 km

Berg kirke - Skjeberg

Turen går via middelalderkirkene Berg kirke, Ingedal kirke og Skjeberg kirke. En fin tur i frodig, variert landskap, hovedsakelig på vei, sti og tettbebyggelse i områder med fornminner.

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen (vi går til Tune og litt lenger)

Dag 5 : Onsdag 21 : 21 km

Skjeberg - Tune hotell

Fra Skjeberg kirke går turen via Hafslund hovedgård, Olavsvollen og Borgarsyssel museum med bl.a. St Nikolas kirkeruin og gjennom Sarpsborg sentrum og til Tune hotell for kveldens overnatting.

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen (vi går fra Tune og litt kortere, blir hentet ned til Kihl gård fra Råde kirke)

Dag 6 : Torsdag 22 : 19 km

Tune hotell - Råde Kihl gård

Fra Tune hotell går veien til Soli Brug som har fått nytt liv på ruinene etter Nord-Europas største sagbruk. Der er det kafe og kunst utstilling. Siste stopp er Råde middelalderkirke.

Fredag 23 - Søndag 25 august 

Rygge kirke - Ås ca 4,4 mil

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen Rygge kirke - Moss, og trykk HER for strekningen Moss - Son

Dag 7 : Fredag 23 : 23 km

Rygge - Solåsen pilegrimsgård

Fra Rygge middelalderkirke som ble bygget rundt 1170, går turen gjennom variert landskap med jorder, skog, tettbebyggelse og kulturminner. Den siste delen av etappen følger kyststien.

Fra Moss er det enkelt å vandre på pilegrimsleden nordover – til vakre Son. Deler av turen går langs kyststien, og byr på flott utsikt over Oslofjorden.

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen

Dag 8 : Lørdag 24 : 6 km

Solåsen pilegrimsgård - Urtegården Nordre Mørk

Samtale & kulturdag i Son

Denne dagen fylles av samtaler og kulturopplevelser i Son - og kveldens måltid blir på et godt sted i Son sentrum. Deretter går vandringen 3 km til den vakre Urtegården Nordre Mørk for kvelden og natten.

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen

Dag 9 : Søndag 25 : 18 km

Urtegården Nordre Mørk - Ås

På denne turen vandrer vi fra Urtegården via Vestby og til Ås.

Mandag 26 - Tirsdag 27/Onsdag 28 august

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen

Dag 10 : Mandag 26 : 17 km

Ås - Oppegård 

Startpunktet for etappen er Ås kirke. Deretter vandrer du gjennom flott kulturlandskap, og områder som er preget av jordbruk og gårder.

NB! Trykk på bildet for mer info om strekningen

Dag 11 : tirsdag 27 : 16 km  

Dag 12 : onsdag 28 : hvile ut og hjemreise etter overnatting i Oslo - for de som vil ha en natt i Oslo

Oppegård - Oslo

På den siste etappen av Borgleden vandrer du både på kongeveien, oldtidsveien, gjennom bystrøk og så gjennom den flotte Ekebergparken med sine mange statuer.