Tor Sørby

TUR VLOGGER


Hei medvandrere! Jeg er Tor, og blir tur-vlogger fra Pilegrim 2021 - "On the road again".  Jeg håper å gjøre årets pilegrimsferd til en "ladestasjon" for meg selv og de som blir med - og en inspirasjons-kilde for de som vil følge turen fra sidelinjen. 2020, og det som vi har opplevd frem til nå - har vært energikrevende. Derfor har jeg stor tro på å lufte hodet over litt lengre tid. Jeg vet av andres og egen erfaring at det er energigivende å vandre. Det blir et eventyr okkesom .... og sier - "langt på vei" - som filosofen Søren Kirkegaard:

"Tap for all del ikke lysten til å gå.
Jeg går meg til det daglige velbefinnende
hver dag, og fra enhver sykdom.
Jeg går meg til mine beste tanker,
og jeg kjenner at ikke en tanke er så tung
at jeg ikke kan gå fra den.
Når man slik fortsetter å gå, så går det nok...."